Online catalogue

Filters: Author is Layda, Cardel M.  [Clear All Filters]
2002
Talibatang Katutubo: Aba tingin, Layda, Cardel M. , 2002-07-06, Volume 20, Issue 29, Calapan, p.1, (2002) Abstract
Talibalitang Katutubo Hanggang kailan ang Dilim?, Layda, Cardel M. , 2002-05-25, Volume 20, Issue 23, Calapan, p.1, (2002) Abstract
Talibalitang Katutubo: Sali rin kami, Layda, Cardel M. , 2002-03-23, Volume 20, Issue 14, Calapan, p.1, (2002) Abstract
2001
Talibalitang Katutubo: buong taon ang Pasko CMC, Layda, Cardel M. , 2001-12-08, Volume 19, Issue 51, Calapan, p.1, (2001) Abstract
Talibalitang Katutubo: Piso namamasko lang po, Layda, Cardel M. , 2001-12-01, Volume 19, Issue 50, Calapan, p.1, (2001) Abstract
Talibalitang Katutubo: Kami Naman Please, Layda, Cardel M. , 2001-11-03, Volume 19, Issue 46, Calapan, p.1, (2001) Abstract
Talibalitang Katutubo: " Sa likod ng Pighati", Layda, Cardel M. , 2001-10-27, Volume 19, Issue 45, Calapan, p.2, (2001) Abstract
Talibalitang Katutubo: Hindi ba talaga pwede, PRC?, Layda, Cardel M. , 2001-06-16, Volume 19, Issue 25, Calapan, p.1, (2001) Abstract
Congratulations! 1st Mangyan Lawyer, Layda, Cardel M. , 2001-06-09, Volume 19, Issue 24, Calapan, p.1, (2001) Abstract
2000
Talibalitang Katutubo: mukhang totoo, pero hindi, Layda, Cardel M. , 2000-12-02, Volume 18, Issue 49, Calapan, p.1, (2000) Abstract
Talibalitang katutubo: Isang libu't isang tanong, Layda, Cardel M. , 2000-08-26, Volume 18, Issue 35, Calapan, p.1, (2000) Abstract
Talibalitang Katutubo: Kailan daratal ang umaga?, Layda, Cardel M. , 2000-07-01, Volume 18, Issue 28, Calapan, p.1, (2000) Abstract
Talibalitang katutubo: plastik nga ba?, Layda, Cardel M. , 2000-03-18, Volume 18, Issue 12, Calapan, p.1, (2000) Abstract
Talibalitang Katutubo: Nakakahilo, Layda, Cardel M. , 2000-02-26, Volume 18, Issue 9, Calapan, p.1, (2000) Abstract
Talibalitang katutubo: nakakahilo-tigil, Layda, Cardel M. , 2000-02-26, Volume 18, Issue 9, Calapan, p.1, (2000) Abstract
1999
NFE Programa para sa Mangyan, isinulong, Layda, Cardel M. , 1999-12-26, Volume 16, Issue 52, Calapan, p.1, (1999) Abstract