Ambahan: Hospitality and friendship

When a traveler arrives at a house he wont be afraid that he may not be welcome. Hospitality is considered the highest of virtues among the Mangyans.

Ambahan 181
Hanunuo-Mangyan English Filipino
Handwritten version of ambahan 181

My dear friend, be welcome here!
Where, perchance, did you come from?
From the seashore ebbing low,
from the bubbling water spring?
If from the water source up,
let us talk a moment here,
in a happy, friendly way.
Even whoever you are,
we like to be at your side.

Katoto kong matalik
Saan ka ba nanggaling
Sa baybayin bang gilid
Nasunson ba ng batis
Kung sa bukal ng tubig
Halina at magniig
Sa kwentuhan mong ibig
Di-kilala ma't batid
Makapiling ka'y lirip!

Sitting together on the balcony in the soft moonlight, the Mangyan feel inspired. Friendship is great!

Ambahan 198
Hanunuo-Mangyan English Filipino
Handwritten version of ambahan 198

Look! The moon so full and bright,
shining in front of the house!
How can you explain to me,
that the rays are soft and cool?
If a man like us he were,
I would hold him by the hand!
Seize the hair to keep him back!
Grasp the clothes to make him stay!
But how could I manage that!
It is the moon in the sky!
The full moon shining so bright,
going down beyond the hills,
disappearing from the plain,
out of sight behind the rocks.

Kay liwanag ng buwan
Sa balkunahe'y sinag
Paano naging ganyak
Luningning ay busilak
Kung tao s'yang katulad
Pipigilan kong tiyak
Sa buhok, siya'y hawak
Siguro sa damit man
Pa'no mapipigilan
May buwang nakasinag
Bituing kumikislap
May bundok kinublihan
May hinamugang patag
May tuktok na pinugad.

The visitor will be home again, but the memory of his good friends will remain forever.

Ambahan 205
Hanunuo-Mangyan English Filipino
Handwritten version of ambahan 205

You, my friends, dearest of all,
thinking of you makes me sad.
Rivers deep are in between,
forests vast keep us apart.
But thinking of you with love,
as if you are here nearby
standing, sitting at my side.

Lugod kong kaibigan
Kung kita'y pag-isipan
May ilog sa pagitan
May gubat sa harapan
Ngunit kung pagbulayan
Parang nasa tabihan
Kapiling sa kandungan.