Online catalogue

Filters: Keyword is legend  [Clear All Filters]
1998
Tagmadanagang Paguindaruyun Ang Alamat ng Tadyawan, , 1998-10-31, Volume 16, Issue 44, Calapan, p.1, (1998) Abstract
1996
Ang Kasaysayan ni Arkon, ang Panginoon ng Ma-I, Villarica, FD , 1996-12-30, Volume 13, Issue 52, Calapan, p.1, (1996) Abstract
Ang Kasaysayan ni Arkon , ang panginoon ng Ma-I, Villarica, FD , 1996-01-13, Volume 14, Issue 2, Calapan, p.1, (1996) Abstract
Ang kasaysayan ni Arkon, ang panginoon ng Ma-I, Villarica, FD , 1996-01-06, Volume 14, Issue 1, Calapan, p.1, (1996) Abstract
1984
1978
The Lost Tribe of Mindoro, Sparrow, John , 1978-08, Volume 13, Issue 8, Holland, p.1, (1978) Abstract
1969
1967
The Legend of Pusong, Davidson, Michael , 1967-10, Volume 8, Issue 2, Manila, p.2, (1967) Abstract
Legends, Davidson, Michael , 1967-10, Volume 8, Issue 2, Manila, p.3, (1967) Abstract