Online catalogue

Filters: Author is Layda, Cardel M.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
Talibalitang Katutubo: Piso namamasko lang po, Layda, Cardel M. , 2001-12-01, Volume 19, Issue 50, Calapan, p.1, (2001) Abstract
Talibalitang katutubo: plastik nga ba?, Layda, Cardel M. , 2000-03-18, Volume 18, Issue 12, Calapan, p.1, (2000) Abstract
Si Tagmadaruyom: Isang Epiko ng Taubuhid, Layda, Cardel M. , 1998-12-05, Volume 16, Issue 49, Calapan, p.1, (1998) Abstract
Talibalitang Katutubo: mukhang totoo, pero hindi, Layda, Cardel M. , 2000-12-02, Volume 18, Issue 49, Calapan, p.1, (2000) Abstract
Ulap sa Kabundukan ng Bayan, Layda, Cardel M. , 1999-04-03, Volume 17, Issue 14, Calapan, p.1, (1999) Abstract
Talibalitang katutubo: nakakahilo-tigil, Layda, Cardel M. , 2000-02-26, Volume 18, Issue 9, Calapan, p.1, (2000) Abstract
Talibalitang Katutubo: Pwede bang humirit pa ng isa?, Layda, Cardel M. , 1999-04-17, Volume 17, Issue 16, Calapan, p.1, (1999) Abstract
Talibatang Katutubo: Aba tingin, Layda, Cardel M. , 2002-07-06, Volume 20, Issue 29, Calapan, p.1, (2002) Abstract
Talibalitang Katutubo: Kami Naman Please, Layda, Cardel M. , 2001-11-03, Volume 19, Issue 46, Calapan, p.1, (2001) Abstract
Talibalitang Katutubo: Nakakahilo, Layda, Cardel M. , 2000-02-26, Volume 18, Issue 9, Calapan, p.1, (2000) Abstract
Talibalitang Katutubo: Handog sa Pasko, Layda, Cardel M. , 1999-12-25, Volume 17, Issue 52, Calapan, p.1, (1999) Abstract