Online catalogue

Filters: Keyword is SVD  [Clear All Filters]
2010
KaMangyan, Mangyan Mission , 2010-03, Volume 21, Issue 1, Calapan, p.3, (2010) Abstract
2009
2008
2003
2000
1994
1991
1988
Ang apostolado para sa mga Mangyan sa San Jose, Leijendekker, Wim , 1988-04, Volume 2, Issue 2, San Jose, Occ. Mindoro, p.1, (1988) Abstract
Ang SVD at ang Isla ng Mindoro: Sinimulan ang Simbahan sa Looc, Postma, Antoon , 1988-04, Volume 2, Issue 2, San Jose, Occ. Mindoro, p.2, (1988) Abstract
Ang SVD at ang Isla ng Mindoro, Postma, Antoon , 1988-01, Volume 2, Issue 3, San Jose, Occ. Mindoro, p.2, (1988) Abstract
1986
Student Watch, , 1986-07, Volume 3, Issue 7, Calapan, p.1, (1986) Abstract
1985
Bei Wunderbaren Menschen, Janek, Lothar , 1985-07, Volume 108, Issue 7, Nettetal, p.5, (1985) Abstract
Mga Paring Nagmimisyon sa Mangyan, , 1985-04, Volume 2, Issue 3, Calapan, p.1, (1985) Abstract
At the Threshold of its Vision, , 1985, Volume 3, Issue 1, Manila, p.3, (1985) Abstract
1984
SVD Works Among the Mangyan Tribes, Postma, Antoon , 1984-07, Volume 2, Issue 2, Manila, p.1, (1984) Abstract
Interview, Javier, Edgar, and et al , 1984-05-19, Volume 2, Issue 2, Manila, p.2, (1984) Abstract
1983
1975
1974
1969
Looking Ahead, Cabuena, Fidel , 1969-06-01, Calapan, p.1, (1969) Abstract
Campus Talk, Reysio Cruz, Amelita R. , 1969-04-22, Manila, p.1, (1969) Abstract