Online catalogue

Filters: Author is Zalameda, Ruben  [Clear All Filters]
Magazine Article
Mga Mangyan, naiipit sa naglalabang lakas, Zalameda, C, Ruben , 1988-01, Volume 2, Issue 3, San Jose, Occ. Mindoro, p.1, (1988) Abstract
Mga pinunong Mangyan masiglang lumahok sa pagsasanggunian, Zalameda, C, Ruben , 1988-04, Volume 2, Issue 2, San Jose, Occ. Mindoro, p.2, (1988) Abstract
Unang Mangyan Social Worker, Zalameda, C, Ruben , 1988-03, Volume 5, Issue 1, Calapan, p.1, (1988) Abstract
Newsletter
Newspaper Article
Ancestral lands for Mangyans sought, Zalameda, C, Ruben , 1989-02-25, Volume 7, Issue 9, Calapan, p.2, (1989) Abstract
Assistance of Mindoreños in California commended, Zalameda, C, Ruben , 1996-06-29, Volume 14, Issue 26, Calapan, p.1, (1996) Abstract
Bill to declare Mt. Halcon forest reserve filled, Zalameda, C, Ruben , 1993-10-23, Volume 11, Issue 44, Calapan, p.1, (1993) Abstract
Bulalacao pastime lease cancelled, Zalameda, C, Ruben , 1991-05-04, Volume 9, Issue 20, Calapan, p.1, (1991) Abstract
CARP bills exempt Mangyans' ancestral lands, Zalameda, C, Ruben , 1988-04-30, Volume 6, Issue 18, Calapan, p.1, (1988) Abstract
DENR upholds Mangyan's bid for land ownership, Zalameda, C, Ruben , 1988-07-23, Volume 6, Issue 30, Calapan, p.2, (1988) Abstract
Fear grips Mangyan in Baco, Zalameda, C, Ruben , 1989-04-22, Volume 7, Issue 17, Calapan, p.1, (1989) Abstract
Fostering Goodwill Through The Mindoreños USA, Zalameda, C, Ruben , 1993-05-08, Volume 11, Issue 20, Calapan, p.2, (1993) Abstract
Land ownership row, Zalameda, C, Ruben , 1994-05-28, Volume 12, Issue 22, Calapan, p.1, (1994) Abstract
Leviste denies project to displace Mangyans, Zalameda, C, Ruben , 1993-11-20, Volume 11, Issue 48, Calapan, p.1, (1993) Abstract
Likha ni lahi and Barakilyo Trade fair, Zalameda, C, Ruben , 1990-12-22, Volume 9, Issue 1, Calapan, p.1, (1990) Abstract