Online catalogue

Filters: Author is Villarica, FD  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
Tulong ng Mangyan sa Aetas di mapapantayan ng salapi, Villarica, FD , 1991-08-24, Volume 9, Issue 36, Calapan, p.1, (1991) Abstract
A treasure trove of legacy, Villarica, FD , 1996-06-08, Volume 14, Issue 23, Calapan, p.1, (1996) Abstract
S
Stop exploitation of minorities, Villarica, FD , 1988-04-16, Volume 6, Issue 16, Calapan, p.1, (1988) Abstract
Sanduguan Festival in Mindoro, Villarica, FD , 1983-03, Volume 2, Issue 3, Calapan, p.5, (1983) Abstract
Sanduguan fest to be launched on July 30, Villarica, FD , 1993-06-26, Volume 11, Issue 26, Calapan, p.1, (1993) Abstract
R
P
Paraya- Bukbuk-Dagang, Villarica, FD , 1996-04-06, Volume 14, Issue 14, Calapan, p.3, (1996) Abstract
O
M
L
H
Historical Footnotes on Mindoro, Villarica, FD , 1999-05-15, Volume 17, Issue 20, Calapan, p.1, (1999) Abstract
A Historical Brief of the Natives of Ma'I, Villarica, FD , 1985-05, Volume 4, Issue 5, Calapan, p.5, (1985) Abstract
G
Grupo ng Mangyan tutol sa pagmimina ng marmol, Villarica, FD , 1997-07-12, Volume 15, Issue 27, Calapan, p.1, (1997) Abstract
F
E
C
A
Ang Kasaysayan ni Arkon , ang panginoon ng Ma-I, Villarica, FD , 1996-01-13, Volume 14, Issue 2, Calapan, p.1, (1996) Abstract
Ang kasaysayan ni Arkon, ang panginoon ng Ma-I, Villarica, FD , 1996-01-06, Volume 14, Issue 1, Calapan, p.1, (1996) Abstract