Online catalogue

Filters: Author is Layda, Cardel M.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
C
Congratulations! 1st Mangyan Lawyer, Layda, Cardel M. , 2001-06-09, Volume 19, Issue 24, Calapan, p.1, (2001) Abstract
N
NFE Programa para sa Mangyan, isinulong, Layda, Cardel M. , 1999-12-26, Volume 16, Issue 52, Calapan, p.1, (1999) Abstract
S
T
Talibalitang Katutubo: buong taon ang Pasko CMC, Layda, Cardel M. , 2001-12-08, Volume 19, Issue 51, Calapan, p.1, (2001) Abstract
Talibalitang Katutubo: Handog sa Pasko, Layda, Cardel M. , 1999-12-25, Volume 17, Issue 52, Calapan, p.1, (1999) Abstract
Talibalitang Katutubo Hanggang kailan ang Dilim?, Layda, Cardel M. , 2002-05-25, Volume 20, Issue 23, Calapan, p.1, (2002) Abstract
Talibalitang Katutubo: Hindi ba talaga pwede, PRC?, Layda, Cardel M. , 2001-06-16, Volume 19, Issue 25, Calapan, p.1, (2001) Abstract
Talibalitang katutubo: Isang libu't isang tanong, Layda, Cardel M. , 2000-08-26, Volume 18, Issue 35, Calapan, p.1, (2000) Abstract