Online catalogue

Filters: Author is Layda, Cardel M.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
1st Mangyan lawyer
Congratulations! 1st Mangyan Lawyer, Layda, Cardel M. , 2001-06-09, Volume 19, Issue 24, Calapan, p.1, (2001) Abstract
bagong milenyo
Commentary
Talibalitang Katutubo Hanggang kailan ang Dilim?, Layda, Cardel M. , 2002-05-25, Volume 20, Issue 23, Calapan, p.1, (2002) Abstract
Talibalitang Katutubo: Handog sa Pasko, Layda, Cardel M. , 1999-12-25, Volume 17, Issue 52, Calapan, p.1, (1999) Abstract
Talibalitang Katutubo: Nakakahilo, Layda, Cardel M. , 2000-02-26, Volume 18, Issue 9, Calapan, p.1, (2000) Abstract
Talibalitang katutubo: Isang libu't isang tanong, Layda, Cardel M. , 2000-08-26, Volume 18, Issue 35, Calapan, p.1, (2000) Abstract
Talibalitang Katutubo: buong taon ang Pasko CMC, Layda, Cardel M. , 2001-12-08, Volume 19, Issue 51, Calapan, p.1, (2001) Abstract
Talibalitang katutubo: plastik nga ba?, Layda, Cardel M. , 2000-03-18, Volume 18, Issue 12, Calapan, p.1, (2000) Abstract
Talibalitang Katutubo: mukhang totoo, pero hindi, Layda, Cardel M. , 2000-12-02, Volume 18, Issue 49, Calapan, p.1, (2000) Abstract
Talibalitang Katutubo Sa bukas -palad mo Alkalde, Layda, Cardel M. , 1999-12-04, Volume 17, Issue 49, Calapan, p.1, (1999) Abstract
Talibatang Katutubo: Aba tingin, Layda, Cardel M. , 2002-07-06, Volume 20, Issue 29, Calapan, p.1, (2002) Abstract
Talibalitang Katutubo: Pwede bang humirit pa ng isa?, Layda, Cardel M. , 1999-04-17, Volume 17, Issue 16, Calapan, p.1, (1999) Abstract
Talibalitang katutubo: nakakahilo-tigil, Layda, Cardel M. , 2000-02-26, Volume 18, Issue 9, Calapan, p.1, (2000) Abstract
Talibalitang Katutubo: Kailan daratal ang umaga?, Layda, Cardel M. , 2000-07-01, Volume 18, Issue 28, Calapan, p.1, (2000) Abstract
Talibalitang Katutubo: Sali rin kami, Layda, Cardel M. , 2002-03-23, Volume 20, Issue 14, Calapan, p.1, (2002) Abstract