Online catalogue

Filters: Author is Layda, Cardel M.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Commentary
Talibalitang Katutubo Hanggang kailan ang Dilim?, Layda, Cardel M. , 2002-05-25, Volume 20, Issue 23, Calapan, p.1, (2002) Abstract
Talibalitang Katutubo: Handog sa Pasko, Layda, Cardel M. , 1999-12-25, Volume 17, Issue 52, Calapan, p.1, (1999) Abstract
Talibalitang Katutubo: Nakakahilo, Layda, Cardel M. , 2000-02-26, Volume 18, Issue 9, Calapan, p.1, (2000) Abstract
DECS
NFE Programa para sa Mangyan, isinulong, Layda, Cardel M. , 1999-12-26, Volume 16, Issue 52, Calapan, p.1, (1999) Abstract
epic
FELP
NFE Programa para sa Mangyan, isinulong, Layda, Cardel M. , 1999-12-26, Volume 16, Issue 52, Calapan, p.1, (1999) Abstract
Kabataang Mangyan
Legend Taubuhid
Local Government Code 1991
Mangyan Affairs
non-formal
NFE Programa para sa Mangyan, isinulong, Layda, Cardel M. , 1999-12-26, Volume 16, Issue 52, Calapan, p.1, (1999) Abstract
PCYA
poem
Ulap sa Kabundukan ng Bayan, Layda, Cardel M. , 1999-04-03, Volume 17, Issue 14, Calapan, p.1, (1999) Abstract
Poverty