Online catalogue

Filters: Author is Leijendekker, Wim  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
S
P
O
M
L
Linggo ng Mangyan: Ipinagdiwang sa iba't-ibang paraan, Leijendekker, Wim , 1986-01, Volume 2, Issue 1, San Jose, Occ. Mindoro, p.2, (1986) Abstract
K
Kalinangan, Leijendekker, Wim , 1986-04, Quezon City, p.2, (1986) Abstract
I
H
F
FF Cruz says Mangyan "to benefit", Leijendekker, Wim , 1986-08-09, Volume 4, Issue 32, Calapan, p.1, (1986) Abstract
E
Enero 12-18, 1986, itinakda bilang Linggo ng mga Mangyan, Leijendekker, Wim , 1985-10, Volume 1, Issue 5, San Jose, Occ. Mindoro, p.1, (1985) Abstract
C