Solidaridad Seminar: Ang Matinik na Landas ng Edukasyon Tungo sa Pagkamit na Ganap na Sariling Pagpapasiya ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas

TitleSolidaridad Seminar: Ang Matinik na Landas ng Edukasyon Tungo sa Pagkamit na Ganap na Sariling Pagpapasiya ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas
Publication TypeConference Proceedings
AuthorsCorpus-Brock, Jane
Accession NumberC27.1
Call NumberVF-folder, C-folder
Date PublishedUnknown
Pages4
Place PublishedManila
Publication LanguageFilipino
Summary

Regarding indigenous education in the Philippines

Copies

2