Paliwanag hinggil sa Operasyon ng Mina ng Karbon ng F.F. Cruz and Co., Inc. sa Sitio Napisian, Cambunang Bulalacao, Oriental Mindoro

TitlePaliwanag hinggil sa Operasyon ng Mina ng Karbon ng F.F. Cruz and Co., Inc. sa Sitio Napisian, Cambunang Bulalacao, Oriental Mindoro
Publication TypeManuscript
AuthorsCruz, F. F., and Co
Accession NumberC22.1
Call NumberVF-folder, C-folder
Year of Publication1987
Date Published1987
Pages4
PublisherF.F. Cruz and Company, Inc.
Publication LanguageFilipino
KeywordsBulalacao, coal, Cruz, Hanunuo, Mining
Summary

Description of the set-up and planned operation of a coal-mine in Hanunuo Mangyan territory.

Copies

2