Aplikasyon ng tribung Buhid sa Silangang Mindoro, Kaguray, at Kanlurang Mindoro sa Pagpapasukat at pagpapatibay ng Lupaing Ninunuo sa pamamagitan ng DENR -DAO no.2,5-1993, and CADC

TitleAplikasyon ng tribung Buhid sa Silangang Mindoro, Kaguray, at Kanlurang Mindoro sa Pagpapasukat at pagpapatibay ng Lupaing Ninunuo sa pamamagitan ng DENR -DAO no.2,5-1993, and CADC
Publication TypeNewspaper Article
AuthorsRagudo, Teodoro J.
Accession NumberFC8.63
Call NumberFC8
Year of Publication1995
Date Published1995-04-01
Date Published 2

04-07

Volume13
Issue14
Pages1
Original PublicationIsland Sentinel
Place PublishedCalapan
Publication LanguageFilipino
KeywordsAncestral Domain, Buhid, CADC, CCFS, DENR, land, PENRO, PSTFAD
Summary

Notice of the acceptance of Buhid's application to measure and strengthen their ancestral land.

Copies

1

Notes

p. 3